Brook Preloader

Πρόγραμμα Σπουδών

Wave Wave

αγαπητοί γονείς,
αγαπητοί μαθητές

για τους μαθητές που φοιτούν φέτος στη Γ' Λυκείου εφαρμόζεται το Εξεταστικό Σύστημα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο προβλέπει τρεις ομάδες προσανατολισμού και τέσσερα επιστημονικά πεδία.
Οι τρεις ομάδες προσανατολισμού είναι Ανθρωπιστικών σπουδών, Θετικών σπουδών και σπουδών Υγείας και σπουδών Οικονομίας - Πληροφορικής.

Στις εξετάσεις εισαγωγής οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται σε 4 (τέσσερα) μαθήματα και είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο.

odigos-01-enomena

1ο επιστημονικό πεδίο

ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες
odigos-02

2ο επιστημονικό πεδίο

θετικές και τεχνολογικές επιστήμες
odigos-03

3ο επιστημονικό πεδίο

επιστήμες υγείας και ζωής
odigos-04

4ο επιστημονικό πεδίο

επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής
Η νέα αυτή εκπαιδευτική πραγματικότητα καθιστά αναγκαία τη φοίτηση του μαθητή σε ένα καλά οργανωμένο φροντιστήριο που θα τον εξοπλίσει με κατάλληλα εφόδια:
- θα διαγνώσει έγκαιρα και έγκυρα τις κλίσεις και τις ικανότητές του,
- θα τον βοηθήσει να ανοικοδομήσει ισχυρή προσωπικότητα,
- θα τον προσανατολίσει ορθά στην κατεύθυνση που του ταιριάζει και
- θα του προσφέρει την υποδομή που είναι απαραίτητη για να πετύχει τους στόχους του.

Τα δεδομένα αυτά, καθώς και η καταλυτική συμμετοχή μας στα φροντιστηριακά δρώμενα της πόλης μας τα τελευταία χρόνια, δικαιώνουν τη φιλοσοφία και τις αρχές των "ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ", ενός σχήματος που ήταν αποτέλεσμα της ένωσης των δυνάμεων έγκυρων και ήδη καταξιωμένων και εξειδικευμένων στο αντικείμενό τους φροντιστηρίων.

Τα "ΕΝΩΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ", ένας μεγάλος και αξιόπιστος ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που γνωρίζει τις ανάγκες σας ως μαθητών, έρχεται κοντά σας και φροντίζει να τις καλύψει με προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για σας, παρέχοντας πρωτοποριακές υπηρεσίες:
κλειστά τμήματα
τάξεις υποδοχής νέων μαθητών
προγράμματα ενισχυτικής ατομικής διδασκαλίας
επιμόρφωση διδασκόντων
μονάδα εσωτερικής αξιολόγησης

Επιλογή τμήματος

Στα Ε.Φ. ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το τμήμα διδασκαλίας. Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του, το γνωστικό του επίπεδο και τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων, μπορεί να ενταχθεί σε τμήματα με πολλούς ή λίγους μαθητές.

Για το λόγο αυτό λειτουργούν ανοιχτά και κλειστά τμήματα διδασκαλίας.

Ομοιογένεια

Τα τμήματα είναι ομοιογενή ως προς τους στόχους, τις ανάγκες και την κατεύθυνση του κάθε μαθητή.

Ενισχυτική διδασκαλία

  • Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για κάλυψη γνωστικών ελλείψεων, για επίλυση αποριών και για υποστηρικτική εμβάθυνση στην ύλη (η λειτουργία των τμημάτων θα γίνεται κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο οι διδάσκοντες).
  • Ειδικά τμήματα για “αδύνατους” μαθητές.

Τράπεζα θεμάτων

  • συστηματική προετοιμασία
  • καθιέρωση της ώρας τράπεζας θεμάτων για τους μαθητές της Α’ και Β’ λυκείου.
  • σε εβδομαδιαία βάση, πραγματοποιείται ωριαία γραπτή εξέταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ωράριο
μαθημάτων

"Η μακροχρόνια πείρα μάς δίδαξε ότι η εντατικοποίηση των σπουδών δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική. Η ανάλυση του ημερήσιου χρόνου των μαθητών οδήγησε τα Ε.Φ. στη μείωση των ωρών διδασκαλίας και στη συγκρότηση ευέλικτων και αποτελεσματικότερων προγραμμάτων σπουδών, ως υπεύθυνη και καινοτομική επιλογή.

Ο περιορισμός ωρών διδασκαλίας στο φροντιστήριο δε μειώνει το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, αντίθετα αυξάνει τα περιθώρια ουσιαστικής μελέτης και κριτικής εμβάθυνσης στην παρεχόμενη γνώση, ενισχύοντας το βαθμό κατανόησης και αφομοίωσής της".

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 1 ώρα

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 2 ώρες

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 7 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ώρα
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 3 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 2 ώρες

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 2 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ώρες
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ώρες
ΑΕΠΠ 2 ώρες
ΑΟΘ 2 ώρες

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 7 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ώρα
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4 ώρες

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ4 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ώρες
ΑΕΠΠ 3 ώρες
ΑΟΘ 3 ώρες